top of page
Tømmerup Kirke begravelse eller bisættelse
Tømmerup Kirke begravelse

Når livet ender

Du skal kontakte en bedemand og denne hjælper dig igennem hele forløbet. For et dødsfald skal inden to dage anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Hvis du ikke ønsker en bedemand til at stå for det - skal du selv anmelde: Det kan du gøre via borger.dk – og sognet kan du finde på sogn.dk

For at træffe aftale om bisættelse/begravelse i Tømmerup Kirke kontaktes præsten efterfølgende.

Aftale om gravsted på Tømmerup Kirkegård og evt. pasning af dette sker ved henvendelse til :

 

Graver                
Dorthe Hansen

Mobil 21 56 76 69
toemmerupgaard@hotmail.com

LÆS evt her: Hvad er processen, når nogen dør?

 

Begravelse eller bisættelse?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet. 

Al kontakt til offentlige myndigheder foregår digitalt. Det gælder også den personregistrering som Folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID/MitID.

For borgere uden NemId/MitID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes på www.personregistrering.dk

 

Læs meget mere om hvad du skal huske (bedemand, dødsattest mm) på folkekirken.dk

bottom of page