top of page
Tømmerup kirke gravsted
Tømmerup kirke gravsted med engel
Tømmerup kirke fællesgravsted
Tømmerup kirkegård gravsted

Gravsteder og urnegravsteder på Tømmerup Kirkegård 

Ønsker du at vide mere om oprettelse/erhvervelse af gravsted, reservation af gravsted eller fornyelse, så KONTAKT: Graver Dorthe Hansen, mobil 21 56 76 69, MAIL 

Hør mere om pleje og vedligehold af kisteplads eller urneplads.

Grandækning: Skal der dækkes med gran i december?
Blomster: Ønsker du forårsblomster og/eller sommerblomster?


Begravelsesudgifter:
Gravkastning – tilskud til medlem af folkekirken
Gravkastning kistegrav dobbelt dybde
Gravkastning barnegrav (ingen udgift)

Urnenedsættelse, alm. el er dobbelt dybde – tilskud til medlem af folkekirken

Som medlem af folkekirken stilles gravstedet gratis til rådighed for en fredningsperiode, der i Tømmerup er 25 år for kistebegravelser  og 10 år for urnenedsættelser.

Er man ikke medlem af folkekirken skal der betales kr. 7.839,- for en kistegravplads og kr. 904,50 for en urnegravplads i fredningsperioden.
Fornyelse af gravsteder koster kr. 381,-

Fornyelse efter fredningsperiodens udløb:

Fornyelse af gravsteder kan foretages for min. 5 år ad gangen.
Anonyme gravsteder kan IKKE  fornyes.

Alle ovennævnte priser reguleres en gang årligt af Kalundborg Provsti.

Tømmerup Kirke kirkegård
Tømmerup kirke kirkegårsmur
bottom of page