top of page

Når livet begynder

Fødsel og navngivning

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

Se sikker henvendelse HER

Hvad man gør i tilfælde af…

Fødsel: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

  • Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den – inden der er gået 14 dage via www.borger.dk

  • Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD via www.borger.dk

  • Bliver "Omsorgs- og ansvarserklæring" for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Dåb finder sted om søndagen i gudstjenesten eller efter aftale med præsten

Navngivning

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

Alle henvendelser vedr. personregistrering – skal ske til:

Kordegn Charlotte Bjørn, kontor i Nyvangskirken, Nørre Alle 40, 4400 Kalundborg
Mandag, tirsdag og fredag fra kl. 10-12 samt torsdag kl. 15-17.30
Tlf. 59 51 27 69
chbr@km.dk

bottom of page