top of page
Tømmerup Kirke gravminde
Tømmerup Kirke gravminde
Tømmerup Kirke gravsten
Tømmerup kirkegård gravsted

Gravminder

Gravsten

O. 1822. Over (Anders Ditlev Severin Thörche, født i Onsb)erg præstegård på Samsøe 7. juni 1818, (død på) en rejse, i Tømmerup præstegård 19. juni 1822. Kalksten, 97 X 65 cm, flækket og delvis ødelagt; indskrift med fordybet skriveskrift. Stenen lå tidligere »i jorden« ved kirkens nordside, 1981 henstillet ved materialhuset, 1985 i nordre våbenhus, der nu er ligkapel.

 

Gravfund

Ved gravning af en grav på kirkegården, blev der i 1876 fundet et middelalderligt sølvbæger, 5,5 cm højt og Ø3,6 cm. Den høje, glatte fod afsluttes foroven i en rund, skarpkantet knop, med skrå, indridsede riller på over- og underside. Over knoppen et kort konisk skaft, der bærer det glatte bæger med rette, indadskrånende sider. Den fortykkede rand har indgraverede, runelignende tegn, hvoraf de tre første kan læses som indledningen til runealfabetet: f u th. De næste tegn er blot »karakterer«, dvs. bogstavlignende tegn uden betydning. Sandsynligvis er det en ikke-runekyndigs forsøg på at gengive hele futharken.

 

Det lille bæger har været tolket som en »præstekalk«, en gravkalk eller en miniaturekalk til brug ved et rejsealter, men er måske snarere et verdsligt mundbæger. Bægeret blev fundet i løs jord, 3 alen (ca. 185 cm) fra kirkeskibets mur i en dybde af 2½ alen (ca. 150 cm), og indsendtes 1876 til Nationalmuseet (inv.nr. Dl008).

 

Begravelser

Ved udgravning til varmeanlæg stødte man i 1919 på forskellige knogler, heriblandt to kranier, fra begravelser i skibets midtgang. Begravelserne havde gennembrudt en stenbrolægning og lå ca. 70 cm under nuværende gulvniveau. Ifølge indskriften på kirkens kalk skulle Anna Augusta Sophia Catharina Louisa von Holstein, f. rigsgrevinde von Leiningen Westerburg Grünstadt, *12. aug. 1722, gift 22. maj 1764, †2. okt. 1764, være begravet i kirken.

 

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

1) O. 1812. Provstinde Anna Adelgonda Amundin, født i Callundborg 29. dec. 1717, død i Tømmerop 13. april 1812, i hendes alders 95. år. Hun efterlod sig en søn, syv børnebørn og 11 børnebørn. Marmortavle, 35 X 86 cm, med fordybet skriveskrift, hvis under- og overkant springer opad; muligvis fragment af fod eller lignende fra gravmonument. Nu indmuret i kirkens nordmur, mellem sakristiet og nordre våbenhus.

 

2) O. 1850? Fritze Lacoppidan. Lille marmorkors, hvorpå navnet med fordybede versaler. Anbragt på antagelig yngre firkantet granitsten.

 

3) O. 1859. Minde over Kirstine Madsen, et halvt år, †16. marts 1859; Kristiane Madsen, tre et halvt år, †22. maj 1869 samt Karen Madsen, 21 år, †8. april 1875. Kästrup. Firkantet granitblok med indhugget skriveskrift. På to af stenens sider indhugget kors. Nu opstillet nordøst for kirken.

 

4) O. 1875. J(ohannes) H(enrich) C(asper) Buchholtz, født på Saltø 24. febr. 1821, skolelæreri Tømmerup fra 1855 til 1860, †26. okt. 1875 som sognepræst for Ølgod-Strelluf i Ribe stift. Hvid marmortavle, 40 X 33 cm, med fordybede versaler, indfældet i rødbrun sandstensstele, der krones af hvidt marmorkors. Højde 180 cm.

5) O. 1841. Skolelærer Nielsens enke, Maren Madsen, født i Rörbye 1795, død i Kaastrup 23. maj 1841. Hun efterlader sig en søn og en datter.

 

6) O. 1850. Sophus Christian Wilhelm Øvre, 17. febr. 1829, Træmonument af ukendt form

 

7) O. 1850 Over »lille Sophie«.1859 omtales to marmortavler for Fritze Lacoppidan og for lille Sophie, hendes plejesøster.

Et gravsted øst for kirken hegnes af nygotisk støbejernsgitter, leveret af H. O. Cappelen, Kalundborg Maskinfabrik.

 

STØBEJERNSKORSET

På kirkegården, i hjørnet mellem skibet og østmuren på søndre våbenhus. Støbejernskors o. 1849, over sognepræst Niels Schjørring Hjort, 10. juni 1798, †2. juni 1842, og hustru, Karen Cathrine Hjort, f. Lind, 4. dec. 1798, †23. marts 1849.

 

Korsarmene afsluttes med trepas, hvori liljer og rosetvifter samt runde medaljoner med reliefvignetter. TRO (kalk med oblat, øverst), HÅB (anker, til venstre) og KÆRLIGHED (brændendehjerte). På korsets bagside medaljoner med rosetter og i korsskæringen symbol for Tro, Håb og Kærlighed samt Treenigheden (trekant med øje).

 

I foden er indfældet halvcirkulært støbejernsrelief af dødsgenius med nedadvendt fakkel, siddende på kransesmykket piedestal foran tre omkransede, kegleformede søjler (meta); enallegori over »Livsløbet«. Højde med sokkel 220 cm.

KILDE og yderligere noter

 

Tømmerup kirke støbejernkort nordside
bottom of page