top of page

Menighedsrådsvalg 2024 i Tømmerup Sogn

Tømmerup Menighedsråd har 2-årig valgperiode

KORT FAKTA:
Menighedsrådsvalg/datoer i Folkekirken fastsættes af Kirkeministeriet.
Menighedsrådsvalgene foregår ved en valgforsamling - også i Tømmerup Sogn

Og 2024 er valgår uanset om menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode (de fleste sogne) eller for en 2-årig periode. Menighedsrådet skal bestå af 5-15 medlemmer samt sognets præst(er).
Antallet varierer efter sognets størrelse og antal folkekirkemedlemmer bestemmer/afgør.

 

Antallet udgør fem for det første tusinde (1000 = 5 medlemmer) og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde (1001 = 6 medlemmer), dog ikke over 15 i alt.

 

Tømmerup Kirkes nye menighedsråd skal bestå af 6 medlemmer (2024-26)

• Formand

Næstformand
• Kirkeværge
• Kasserer
• Kontaktperson

• Menigt medlem(mer) (Udvalgsarbejde)

 

Tag ja-hatten på for et kort stund:

 

people-on-the-street_pattern-background.jpg

VIGTIGE DATOER: 14.05 + 17.09 + 19.11

 Har du nogensinde tænkt over at tilføje lidt "halleluja" til din hverdag?

EFTERLYSNING

FREMLYSNING

17. september 2024: Valgforsamling

På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. Inden afstemningen præsenterer de opstillede kandidater sig – og fortæller hvorfor de stiller op, motivation og kompetencer.Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i tømmerup sogn, der har tale- og stemmeret.

 

MØD OP UANSET OM DU VIL STILLE OP ELLER EJ!

Bare rolig - du risikerer ikke at blive valgt ind, hvis du ikke ønsker at blive en del af menighedsrådet. Du kan også overveje om du vil være suppleant.

DIN STEMME er afgørende for Tømmerup Kirke og for Tømmerup sogn

 

19. november 2024 – evt. valg mellem flere lister. Hvis der inden for 4 uger efter valgforsamlingen stilles en eller flere alternative lister udløses et afstemningsvalg. Ved dette valg stemmer de fremmødte imellem de opstillede kandidatlister. Afstemningsvalg er ret sjældne.
 

Det er her DU kommer ind i billedet

  • Bliv en del af et værdifuldt fællesskab

  • Få indflydelse, og sæt retningen for Tømmerup Kirke

  • Gør en forskel for andre

  • Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati

  • Vær med til at udvikle vores lokalsamfund

  • Få nye kompetencer

Så mød op til orienteringsmødet den 14. maj - det bliver underholdende og informativt. Så får du noget, du kan arbejdere videre med, tænke over og måske få lyst til menighedsrådsarbejde eller kender nogen, der kunne? Evnen til SAMARBEJDE er et must, træffe beslutninger og motivere.

Stil op MR-valg-1 copy.jpg

ÅH NEJ

Det tror jeg ikke, at jeg orker. Man læser jo så meget om problemer og uoverensstemmelser i Menighedsråd.
Om menighedsråd, der opløses før tid, fnidder og fnadder. Og om mobning blandt kirkens personale og menighedsrådsmedlemmer. Og jeg tror, at det er ret kedeligt at sidde i et menighedsråd. Og det er nok også mest gamle mennesker, der sidder og bestemmer.

Og de har ikke forstand på ledelse og samarbejde. Og det virker lidt støvet og gammeldags. Og man må alligevel ikke bestemme noget - kun indkøb af toiletpapir. Og man skal bruge meget at sin fritid til menighedsrådsarbejde. Og hvad er arbejdet egentligt? Og jeg tror ikke på Gud.

Det kunne være så godt, men så er det faktisk skidt!


 

Billede af Edu Lauton

ÅH JA

Menighedsrådet er den enkelte kirkes øverste organ, blandt andet som arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsten.

 

Et menighedsråds fornemmeste opgave er, at skabe glæde omkring kirken. Og selvfølgelig at administrere kirkens midler på forsvarlig måde. Din lokale kirke. Tømmerup Kirke - tænk hvis den lukkede pga. af manglende “kirkegang”? Eller fordi ingen ville sidde i Menighedsrådet? Hvad tænker DU? Skal der være flere aktiviteter for børn eller unge? Eller for ældre. Mere Musik? Hvilken slags musik? Fællesspisning? Udflugter?

Andre ideer? På bundlinien handler det om, at tiltrække flere mennesker til kirkelige handlinger - gudstjenester og arrangememter. På kirkesprog hedder det: Kirkens liv og vækst. Skal der investeres i ny teknogi? Skal der indkøbes dit og dat? Reparation og vedligeholdelse?


ALT dette har DU mulighed for, at få indflydelse på – hvis du bliver valgt ind i menighedsrådet!

Så mød op til orienteringsmødet den 14. maj - det bliver underholdende og informativt. Så får du noget, du kan arbejdere videre med, tænke over og måske få lyst til menighedsrådsarbejde eller kender nogen, der kunne?

Evnen til SAMARBEJDE er et must, træffe beslutninger og motivere.

Hvad laver man i et menighedråd?
 

VALG TIL HELT NYT MENIGHEDSRÅD i TØMMERUP KIRKE

Tømmerup Menighedsråd for nuværende 2-årig valgperiode ophører, fordi:


Tidligere menighedsrådsformand Thøger Birkeland afgik ved døden august 2023.
Næstformand Helle Gyldenkærne (enke efter Thøger Birkeland) ønsker ikke af fortsætte.

Kst. Formand for Menighedsrådet/underskriftberettiget Ida Mohnsen og Hans Mohnsen,
Kirkeværge/underskriftberettiget takker af efter mange års glædeligt arbejde.

Tømmerup NYE menighedsråd 2024 (6 medlemmer)

• Formand (Næstformand)
• Kirkeværge
• Kasserer
• Kontaktperson
• Menigt medlem (Udvalgsarbejde

​• Præsten

Gik du glip af orienteringsmødet den 14. maj? - så kan du forhåbentligt finde inspiration og motivation her på siden. Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Ida Mohnsen eller sognepræst Ann Skov Sørensen

Eller du kan møde op til en af vores menighedsrådsmøder (offentlige/adgang for alle)

HVAD laver man i et menighedsråd?

Nedenstående beskrivelser er generel information om arbejdet i et menighedsråd.

Tømmerup kirkes nuværende menighedsråd holder møde sidste torsdag i måneden fra kl. 19-21.

Vi mødes dog kl. 18.30 og spiser lidt smørrebrød i Konfirmandstuen. Det har været formanden, der har indkaldt til møder og arbejdsopgaverne er fordelt efter lyst og evne.

Formand
Som formand for menighedsrådet er det vigtigt, at du kan bevare overblikket, er struktureret og kan lede møder, forhandlinger og afstemninger. Og så skal du sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres. Som formand er du menighedsrådets primære ”ambassadør”.

Kirkeværgen
Har du lysten og evnerne til at tage vare på en historisk kulturinstitution med ånd? Som kirkeværge har du ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med kirkens bygninger og at der bliver værnet om kirkens kulturværdier. Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelses-plan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver og ajourføre kirkens forsikringer og anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed. Det er et plus, hvis du har en byggefaglig baggrund, eller erfaring med projektstyring, men ikke et krav.

Kasseren
Kan du lide tal, budgetter og faste deadlines?  Som kasserer i menighedsrådet sidder du med ansvaret for tilsynet med kirkens økonomi.  Har du erfaring med bogføring? Og kan du skabe overblik over budget, kvartalsrapporter, lønudgifter og årsbudgettet? Regnskabskompetencer er et plus, men er du struktureret, har en analytisk tilgang og et godt overblik, er effektiv, detaljeorienteret og gerne med en sund forretningsforståelse, er opgaven som kasserer måske noget for dig.  

Kontaktperson
Som kontaktperson i menighedsrådet skal du varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsterne. Erfaring med personaleledelse er et plus, da man skal fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne. Besidder du styrker som engagement, beslutningskraft og samarbejde? Og er du optaget af at skabe motivation og trivsel for både gruppen og individet? Kan du agere i konflikthåndtering og har du øje for processen og individet samtidig?

 

Det er alene formanden, kirkeværgen, kassereren og kontaktpersonen, der er hjemmel til at give honorar. Honorar er ikke en fuld timeløn for det arbejde, man laver i menighedsrådet, men skal derimod ses som en påskønnelse af det frivillige arbejde, man er valgt til, og til dækning af de udgifter, der er forbundet med hvervet.

 

Sekretæren
Sekretærens fornemmeste opgave i menighedsrådet er at sørge for mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt. Så er du yderst struktureret, punktlig og har dine skrivefærdigheder i orden, er rollen som menighedsrådssekretær måske lige noget for dig.                                 

Udvalgsarbejde
At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et stort netværk og fællesskab - i sognehuset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester og i mødet med personalet og indbyggere i sognet. At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen.

Gik du glip af orienteringsmødet den 14. maj? - så kan du forhåbentligt finde inspiration og motivation her på siden. Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Ida Mohnsen eller sognepræst Ann Skov Sørensen

Eller du kan møde op til en af vores menighedsrådsmøder (offentlige/adgang for alle)

 

bottom of page